vi-agro logo

 


 

                                       Czyszczenie Zboża Na Pasze.

                                         Albo "Świnie lubią czyste zboże"

 

Ziarno zbóż, które rolnicy zbierają z pola lub kupują, i jest przeznaczone na paszę dla trzody chlewnej, zostaje wstępnie oczyszczone i pozbawione kamieni,

                                          Ale czy to wystarczy?

 

   Opłacalność chowu zwierząt jest uwarunkowana głównie przez wysokość kosztów, które trzeba ponieść przy produkcji jednej jednostki - 1kg żywca wieprzowego.

   Najwyższy koszt w tej strukturze stanowią pasze - nawet 50 - 70%. Im młodsza grupa, tym ma wyższe wymagania żywieniowe, które bezpośrednio przekładają się na wielkość dobowych przyrostów.

   Coraz więcej rolników decyduje się na własną produkcję pasz, ze względu na to, że jest ona o 10-20 % tańsza, a dodatkowo można skorzystać z programu unijnego na budowę mieszalni pasz.

     Zboża stanowią ok. 50% dawki pokarmowej dla świń i są jej nieodzownym elementem.

   Niestety, posiadają one wiele substancji antyżywieniowych.

   Są wśród nich w zależności od gatunku zboża: taniny i lektyny, polisacharydy nie skrobiowe, rezorcynole, inhibitory trypsyny i chemotrypsyny.

   Które mogą być przyczyną zmniejszenia przyrostów dobowych, a tym samym gorszego przyswajania paszy oraz zaburzeń całego układu pokarmowego.

   Jednakże najgorsze, co możemy znaleźć w zbożu to grzyby i mykotoksyny. 

  Mykotoksyny to przysłowiowa zmora każdego hodowcy przynosząca jedynie straty.

  Dużo starań kosztuje wyprodukowanie surowca paszowego o niskim porażeniu.

  Jednak warto takich starań dołożyć.

  Ponieważ tyko dobry materiał gwarantuje dobre wyniki w tuczu i hodowli

  Tym samym gwarantuje lepszy zysk - pisze w swoim artykule „Mykotoksyny w ziarnie zbóż to poważny problem” Karol Włodarczyk, doradca ds. Żywienia Zwierząt w firmie KWS Zboża.

   Mykotoksyny są produktami przemiany materii grzybów pleśniowych.

 Substancje te od zawsze towarzyszyły człowiekowi i nie da się ich całkowicie wyeliminować. 

    Dzielimy je na wytwarzane przez patogeniczne wobec zbóż grzyby z rodzaju Fusarium, porażające kłosy zbóż i kolb kukurydzy w trakcie uprawy polowej

   Oraz powstające w czasie przechowywania surowców roślinnych w nieprawidłowych warunkach magazynowych.

   Często są przyczyną dużych strat ekonomicznych dla hodowców zwierząt - tłumaczy specjalista.

   Nie można ich lekceważyć, ponieważ przy ostrych zatruciach następuje śmierć całego stada lub jego znacznej części.

   Natomiast podostre i przewlekłe zatrucia objawiają się zmniejszeniem pobierania paszy i pogorszeniem przyrostów dobowych masy ciała, a także obniżeniem odporności na choroby, co powoduje ogromne straty dla producenta.

  Mieszanki paszowe przygotowane z zainfekowanego mykotoksynami ziarna będą miały negatywny wpływ na wyniki produkcyjne - dodaje Karol Włodarczyk.

  Aby wykonać własną dawkę paszową, należy odpowiednio wymieszać śruty zbożowe z koncentratem paszowym - to najprostszy sposób. Można także samemu dozować mikrokomponenty. 

 Podczas własnej produkcji paszy ważne jest, aby zwrócić uwagę na trzy kwestie:

   -dokładność wymieszania dawki   

  -rodzaj rozdrabniania ziarna

  -oraz jego jakość.

 Te czynniki wpłyną na odpowiednie pobieranie i trawienie dawki, a co za tym idzie - wysokie przyrosty - mówi Radosław Sobański, właściciel firmy Sobmetal.  

Ważne, aby wyeliminować ziarno, które może być zaatakowane sporyszem i mykotoksynami - dodaje.

   W Polsce zanieczyszczenie tymi dwoma toksynami, to nie lada problem dla hodowców produkujących własną paszę.

   A najgorsze jest to, że zarówno ziarno chore, jak i zdrowe ma tę samą wielkość.

 Jest możliwość separacji zbóż lepszej i gorszej jakości.

  Ziarno dzielimy na czyste i skalibrowane.

  Czyste nie zawiera pyłu, kurzu, ale niestety zawiera także jednostki chore, zawierające sporysz i mikotoksyny - mówi Witalij Temnyj, specjalista w firmie Vi-Agro

 Aby skalibrować zboże, możemy zastosować wialnię - czyli separator.

Ta maszyna pozwala czyścić i kalibrować według ciężaru właściwego ziarna, czyli własnej masy.

           Jest różnica między sitem a powietrzem.

 

          Zdrowe i chore nasiona mogą mieć identyczną wielkość.

Oznacza to, ze w momencie zbioru przez kombajn zarówno zdrowe jak i chore nasiona trafiają do „jednego worka”.

Aby móc odseparować takie ziarna potrzebne jest powietrze, ponieważ chore ziarno w 99% ma inną masę.

Kiedy dmucha na nie powietrze - leci na większą odległość - opowiada Witalij Temnyj.

Wynika z tego, że zdrowe nasiona maja większy ciężar.

  Zboże z czyszczalni dzieli się 6 frakcji podzielonych od najlepszej do najgorszej:  

      Do pierwszej wpadają kamienie i śmieci.

      Do drugiej trzeciej i czwartej -ziarno ze średniej części kłosa (najzdrowsze i najgrubsze nasiona).

      Do piątej i szóstej  nasiona z dolnej i górnej części kłosa, a także chore i uszkodzone (te nadają się do skarmiania tuczników w ostatniej fazie tuczu).

      Nieziarnowe odpady, plewy i pył wyrzucane są na zewnątrz.

 Im starsza grupa wiekowa, tym może otrzymywać ziarno gorszej jakości.

     Można więc podzielić frakcje na wszystkie grupy - zaznacza doradca.

  Urządzenie chroni także śrutownik przed uszkodzeniem tarcz obcymi elementami.

          Z worka na odpady wyciągamy przeróżne rzeczy - od kamieni, przez młotki, klucze i inne narzędzia - czytamy na stronie firmy Polnet.

     Czyścić można praktycznie każdy rodzaj zboża, między innymi - pszenicę, pszenżyto, żyto i kukurydzę. 

     Nie zostało dotychczas zbadane, jakie są zmiany w przyrostach, jeśli chodzi o skarmianie zwierząt paszami skalibrowanymi, ale na pewno jest to kolejny krok do rozwoju produkcji tuczników w Polsce.

     Dopuszczalne maksymalne stężenie mykotoksyn w surowcach paszowych jest zdefiniowane w przepisach Unii Europejskiej.

     Dla trzody chlewnej dopuszcza się poniższe stężenia:

• deoksyniwalenol ‒ dla loszek hodowlanych, loch, prosiąt warchlaków i tuczników do 1.000 μg/kg paszy;

• zearalenon ‒ lochy i loszki 50 μg/kg paszy; prosięta, warchlaki i tuczniki 250 μg/kg paszy.

Рейтинг@Mail.ru